YGS TARİH SORU BANKASI

· Tarih Bilimi – Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – İlk Türk Devletleri

· İslam Tarihi ve Uygarlığı – Türk İslam Devletleri – Türkiye Tarihi

· Beylikten Devlete – Dünya Gücü Osmanlı Devleti – Arayış Yılları

· Avrupa ve Osmanlı Devleti – En Uzun Yüzyıl

· 1881’den 1919’a Mustafa Kemal – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

· Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler – Türk İnkılabı

· Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri – Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Bu konular, 4 yıllık MEB müfredatına uyumlu olarak işleniyor. Her konunun başında zihin haritası ile konunun kısa anlatımı veriliyor, bu yöntemle öğrencilerimizi tarih bilimiyle tanıştırmak ve geçmişin uygarlık birikiminin nasıl bir yolculuk sonucu oluştuğunu öğrencilerimize tanıtmak amaçlanıyor.